Slepende zaken

17 juni 2009 | Het Financieele Dagblad

Door: Conijn, F.

Frits Conijn

All Options en NYSE Euronext gaan tot het uiterste in hun juridische strijd. In eerste instantie werd het Amsterdamse derivatenhuis door de rechter in kort geding in het ongelijk gesteld, in de bodemprocedure moest de beursorganisatie het onderspit delven en nu probeert NYSE Euronext via een hoger beroep de magistraten op andere gedachten te brengen. Het resultaat is een slepende zaak met mogelijk grote gevolgen.

De bron van het conflict ligt in 2005. Toen voerde automatiseerder Getronics een omgekeerde aandelensplitsing door. Daarbij gaven zeven oude stukken recht op één nieuw aandeel van het inmiddels door KPN overgenomen bedrijf.

Deze actie had gevolgen voor de opties die op de onderneming in omloop waren. Na de omgekeerde splitsing werd een nieuwe serie gecreëerd die volgens de berekeningen 1,741 aandelen als onderliggende waarde zou moeten hebben. Dat leverde volgens de optiebeurs een onwerkbaar aantal op en dus vond een afronding plaats naar twee aandelen.

Door dit verschil kregen slimme beleggers een buitenkansje. Zij kochten op grote schaal puts in de nieuwe serie en boekten een rendement van 16,4%. Vooral bij het Amsterdamse Market Wizards kon de vlag uit.

Maar bij All Options was de stemming minder feestelijk. Deze partij had de derivaten ruimhartig verkocht en keek aan tegen een verlies van ongeveer euro 2,5 mln. Dat was het startsein voor de rechtszaken.

Verleden maand besliste de rechter dat NYSE Euronext tekort is geschoten in de voorlichting over de omgekeerde splitsing. Dus moet een deel van de door All Options geleden schade vergoed worden. Maar nu de beursorganisatie op haar beurt in hoger beroep is gegaan, hoeft zij voorlopig nog geen geld over te maken.

De rechtszaak tussen All Options en NYSE Euronext wordt met grote belangstelling gevolgd. Met name de handelaren van AFS Brokers hebben hun ogen op steeltjes.

Ook zij waren verwikkeld in een procedure met NYSE Euronext. Toen AFS een paar jaar terug futures inlegde, waren de brokers vergeten de juiste specificaties mee te geven, waardoor de orders foutief door de computer werden uitgevoerd. De verliezen liepen op tot euro 175.550. In deze zaak moest de beurs van de rechter de helft van de schade vergoeden.

Want NYSE Euronext heeft de plicht een eerlijke markt te garanderen. Orders die ver buiten de normale prijzen worden ingelegd, moeten worden tegengehouden. In beide zaken speelt de vraag hoever deze verplichting strekt en wie verantwoordelijk is voor missers. Gezien de vele miljoenen die daarmee zijn gemoeid, hoeft de rechter voorlopig nog niet voor zijn baan te vrezen.

Jack
Jack